Izdavački projekti ZINK-a u 2018. godini

Od ove godine ZINK započinje s izdavčkim projektima objavljivanja autorskih knjiga članova ZINK-a.

Rukopisi mogu biti u formi monografija, naučnih knjiga, zbornika  radova, zbirki poezije, historijskih i historiografskih publikacija, književnih kritika, itd.

Pozivaju se svi članovi ZINK-a koji imaju pripremljene rukopise svojih radova da ih dostave u Redakciju Sophos-a (urednicima) do početka aprila 2018.godine kako bi bile pripremljene prijave za javne natječaje MONKSA i FMON-a i nekih izdavačkih agencija  u 2018.godini za pridobijanje sredstava.

Uz rukopise sređene prema pravilima IMRAD metodologije potrebno je dostaviti potpisane i skenirane dvije pozitivne recenzije kompetentnih recenzenata u oblasti u koju rukopis spada.

Svi rukopisi moraju biti lektorisani i korigovani.

Redakcija će po primitku rukopisa pripremiti prijave i putem Filozofskog fakulteta uputiti ih na natječaj.

Izdavač ovih izdanja je Filozofski fakultet u Sarajevu / Znanstveno-istraživački inkubator.

Objavljeni će biti samo oni rukopisi koji na javnom natječaju pridobiju finansijska sredstva od nadležnih institucija ili izdavačkih agencija.

Advertisements

Iz štampe izašao Sophos No. 10 / 2017

Iz štampje je izašao jubilarni broj SOPHOS-a, časopisa mladih istraživača. U broju 10 / 2017 objavili su izvorne znanstvene članke: Maida Koso i Katarina Mišetić, Jelena Gaković, Kenan Šljivo, Vedad Muharemović, Tomislav Tadić, Ivana Seletković, Vladimir Lasica, Dijana Kapetanović-Ljubas i Adnan Fočo. Prijevode tekstova s engleskog jezika objavili su Tomislav Tadić i Džana Kuna. Prikaz knjige je objavio Tomislav Tadić. Bibliografiju časopisa SOPHOS za period 2008-2017 izradila Lejla Hajdarpašić. Osvrt na osnivanje i publikacije časopisa SOPHOS napravio je urednik-osnivač časopisa Nijaz Ibrulj.

Časopis je dostupan u elektronskoj verziji na linku https://ziink.files.wordpress.com/2017/12/sophos-no-10-2017.pdf

U printanom izdanju časopis SOPHOS No. 10 / 2017 dostupan je studentima i uposlenicima Univerziteta u Sarajevu u redakciji časopisa (Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, Sarajevo, Odsjek za filozofiju ).

 

Održani ZINK kolokviji u 2017 godini

Dana 19.5.2017 godine u malom amfiteatru Filozofskog fakulteta u Sarajevu sa početkom u 16 časova održan je prvi i drugi ZINK kolokvij.

Prvi kolokvij održala je mr.sc Jelena Gaković, viši asistent na odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu na temu Feministička teorija medija. U izlaganju je predstavljena feministička perspektiva razumijevanja medija i ukazano je na doprinose koje ista nudi za mogućnost drugačijeg istraživanja fenomena suvremene komunikacije i sredstava informisanja. Centralni dio izlaganja se odnosi na feminističku kritiku dominantnih tema suvremenih medija i načina na koji u ovim temama prikazuju i tretiraju žene.

Drugi kolokvij održao je mr.sc.Kerim Sušić na temu Odnos metafizike i teologije u al-Farabijevoj filozofiji. Sušić je u izlaganju ukazao na al-Farabijevo diferenciranje filozofije i teologije kroz ukazivanje na odgovarajuća mjesta u njegovom djelu koja se odnose na ovu distinkciju. Centralni dio izlaganja odnosi se na pozicioniranje al-Farabijeve filozofije unutar šireg korpusa islamske filozofijske misli i na prikazivanje njene jedinstvene misaone i problemske orijentacije.

Moderator izlaganje bio je Ass.Tomislav Tadić, MA.

IMG_0401IMG_0402IMG_0399IMG_0403

 

Međunarodna aktivnost članova ZINK-a!

 

Kolega Tomislav Tadić, član ZINK-a i asistent na Odsjeku za sociologiju, objavio je znanstveni rad pod nazivom Hans Mols's Sociology of Religion: Reflection on the Relationship between identity and the Sacred as Applied to Bosnia and Herzegovina u priznatom časopisu iz oblasti sociologije religije pod nazivom Occasional Papers on Religigion in Eastern Europe. Rad je kategoriziran kao izvorni znanstveni članak i uvršten je u elektronsko izdanje navedenog časopisa. Na ovaj način kolega Tadić je afirmirao kvalitetu vlastitog znanstveno-istraživačkog rada i potvrdio njegovu kvalitetu. Ova činjenica je značajna i za predstavljanje i potvrdu kvalitete rada ZINK-a koji ove godine obilježava deset godina postojanja. Uspjeh je značajan, također, i za afirmaciju pedagoškog i znanstvenog rada Odsjeka za sociologiju na kojem je kolega Tadić zaposlen.

Čestitamo kolegi i želimo mu uspjeh u budućem radu!!

Vidjeti više na: George Fox Edu.

ZINK KOLOKVIJI U 2017 GODINI

Poštovani;

 

informiramo Vas da će se u okviru redovnih aktivnosti ZINK-a u 2017 godini održati, već tradicionalni, ZINK kolokviji. Kolokviji će biti održani u petak 19.5.2017 godine u malom amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu s početkom u 16 časova.

Prvi kolokvijum će održati mr.sc Jelena Gaković , viši asistent na odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu na temu: Feministička teorija medija.

Drugi kolokvijum će održati mr.s Kerim Sušić na temu: Odnos metafizike i teologije u al-Farabijevoj filozofiji. 

 

Dobro došli!!!