Gostujuće predavanje prof.dr Hrvoja Jurića

U sklopu aktivnosti ZINK-a vanredni profesor Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu dr.sc Hrvoje Jurić dana 28.11.2018 godine u 18 sati u sali 82 održao je predavanje na temu TEHNIKA, PRIRODA, ODGOVORNOST. U predavanju su izložene ideje vezane za etiku odgovornosti kao etiku života u tehnološko-znanstvenom diskursu moderne socijalne fenomenologije. Pokazano je da se etika odgovornosti mora doktrinarno i konceptualno rekonstruirati da bi imala značenje za probleme suvremenog društva i njegove kompleksne strukture. Nakon predavanja uslijedila je zanimljiva rasprava sa predavačem koja je zaključena stavom da su ovakve teme neophodne i za akademsku zajednicu i za društvo u cjelini

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ODRŽANI ZINK KOLOKVIJI U 2018 GODINI

Poštovani,

23.5.2018 godine u malom amfitetatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održani su ZINK kolokviji.

Prvi kolokvij, na temu : Analiza romana Il gattopardo u svjetlu kontrastivne lingivistike održala je Ass. Ana Lalić. U prilogu dostavljamo sažetak izlaganja:

“U izlaganju smo analizirali prijevod romana Il gattopardoautora Giuseppea Tomasija di Lampeduse. Koristili smo izdanje izdavačke kuće Feltrinelli na italijanskom jeziku iz 2013. godine i prijevod Mate Marasa iz 1982. godine u izdanju Sveučilišne naklade Liber. Ovaj roman smo izabrali zbog autorove specifične sintakse i leksike koja predstavlja veliki izazov za prevodioce, te je stoga već iz originala jasno da se radi o pogodnom tekstu za kontrastivnu analizu. Proveli smo analitičku analizu korpusa i došli smo do zaključka da se u prijevodu jasno vide razlike između ustrojstva dva jezika. Najveće razlike su se pokazale u glagolskim vremenima, sintaksi, prevođenju (i neprevođenju) stranih riječi i izraza, te na semantičkom i frazeološkom nivou. U radu smo pokazali da prevodilac korektno prevodi italijanski tekst i prilagođava ga jezičkom sistemu bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika pronalazeći frazeološke i funkcionalne ekvivalente i prilagođavajući tekst po potrebi, ali i da mjestimično primjećujemo utjecaj stranog jezika u prijevodu kao i određene greške i nepreciznosti.”

Drugi kolokvij, na temu: Humor Mahnitog Orlanda kao rušenje srednjovjekovnih temelja u društvu šesnaestog stoljeća održala je V.ass Mirela Boloban. U prilogu dostavljamo sažetak izlaganja:

“Svoj put do društva šesnaestog stoljeća pronašle su srednjovjekovne vrijednosti i tradicija, a naročito nostalgija koja se očituje u popularnosti djela koja slave kult žene, platonsku ljubav i viteške vrijednosti. Ovim radom će se prikazati način na koji Ludoviko Ariosto, intelektualac dvorjanin, osjeća apsurd ideala na kojima se temelje elitni krugovi i sputavanje vlastite slobode upravo zbog ustaljenih društvenih konvencija i pravila službe kojoj je podređen. Svijet nespretnih vitezova, žena koje pobjeđuju u ključnim borbama, a naročito prikaz velikog franačkog vojskovođe koji je po prvi put u književnosti pomahnitao će biti podloga epske poeme koju će vlastitom originalnošću i narativnim tehnikama izokrenuti i kroz humor, a naročito na ironičan način, utisniti vlastita razmišljanja o apsurdu poretka društva u kojem djeluje i iznijeti modernu misao o slobodi umjetnika.”

Moderator izlaganja bio je Ass. Tomislav Tadić

This slideshow requires JavaScript.

 

ZINK KOLOKVIJI U 2018 GODINI

Poštovani,

 

informiramo Vas da će se 23.5.2018. s početkom u 16 sati u malom amfitetatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji Znanstveno-istraživačkog inkubatora održati ZINK kolokviji.

Prvi kolokvij održat će Ass. Ana Lalić, MA na temu: “Analiza prijevoda romana II gattopardo u svjetlu kontrastivne lingvistike”

Drugi kolokvij održat će V. ass. Mirela Boloban, MA na temu: “Humor Mahnitog Orlanda kao rušenje srednjovjekovnih temelja u društvu šesnaestog stoljeća”

Kratke biografije izlagačica:

ANA LALIĆ je završila studij prvog i drugog ciklusa Francuskog jezika i književnosti i Italijanskog jezika i književnosti na Odsjeku za romasnistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu gdje je zaposlena kao asistent na Katedri za italijasnki jezik i književnost. Dvostruka je dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu.

MIRELA BOLOBAN je završila studij Italijanskog jezika i Francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uspješno je završila drugi ciklus studija iz Francuske književnosti na Univerzitetu Paris 8, 2014 godine u Parizu. Od oktobra 2017. godine je zaposlena na odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao viša asistentica.
Radujemo se Vašem dolasku.

Izdavački projekti ZINK-a u 2018. godini

Od ove godine ZINK započinje s izdavčkim projektima objavljivanja autorskih knjiga članova ZINK-a.

Rukopisi mogu biti u formi monografija, naučnih knjiga, zbornika  radova, zbirki poezije, historijskih i historiografskih publikacija, književnih kritika, itd.

Pozivaju se svi članovi ZINK-a koji imaju pripremljene rukopise svojih radova da ih dostave u Redakciju Sophos-a (urednicima) do početka aprila 2018.godine kako bi bile pripremljene prijave za javne natječaje MONKSA i FMON-a i nekih izdavačkih agencija  u 2018.godini za pridobijanje sredstava.

Uz rukopise sređene prema pravilima IMRAD metodologije potrebno je dostaviti potpisane i skenirane dvije pozitivne recenzije kompetentnih recenzenata u oblasti u koju rukopis spada.

Svi rukopisi moraju biti lektorisani i korigovani.

Redakcija će po primitku rukopisa pripremiti prijave i putem Filozofskog fakulteta uputiti ih na natječaj.

Izdavač ovih izdanja je Filozofski fakultet u Sarajevu / Znanstveno-istraživački inkubator.

Objavljeni će biti samo oni rukopisi koji na javnom natječaju pridobiju finansijska sredstva od nadležnih institucija ili izdavačkih agencija.

Iz štampe izašao Sophos No. 10 / 2017

Iz štampje je izašao jubilarni broj SOPHOS-a, časopisa mladih istraživača. U broju 10 / 2017 objavili su izvorne znanstvene članke: Maida Koso i Katarina Mišetić, Jelena Gaković, Kenan Šljivo, Vedad Muharemović, Tomislav Tadić, Ivana Seletković, Vladimir Lasica, Dijana Kapetanović-Ljubas i Adnan Fočo. Prijevode tekstova s engleskog jezika objavili su Tomislav Tadić i Džana Kuna. Prikaz knjige je objavio Tomislav Tadić. Bibliografiju časopisa SOPHOS za period 2008-2017 izradila Lejla Hajdarpašić. Osvrt na osnivanje i publikacije časopisa SOPHOS napravio je urednik-osnivač časopisa Nijaz Ibrulj.

Časopis je dostupan u elektronskoj verziji na linku https://ziink.files.wordpress.com/2017/12/sophos-no-10-2017.pdf

U printanom izdanju časopis SOPHOS No. 10 / 2017 dostupan je studentima i uposlenicima Univerziteta u Sarajevu u redakciji časopisa (Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, Sarajevo, Odsjek za filozofiju ).

 

Održani ZINK kolokviji u 2017 godini

Dana 19.5.2017 godine u malom amfiteatru Filozofskog fakulteta u Sarajevu sa početkom u 16 časova održan je prvi i drugi ZINK kolokvij.

Prvi kolokvij održala je mr.sc Jelena Gaković, viši asistent na odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu na temu Feministička teorija medija. U izlaganju je predstavljena feministička perspektiva razumijevanja medija i ukazano je na doprinose koje ista nudi za mogućnost drugačijeg istraživanja fenomena suvremene komunikacije i sredstava informisanja. Centralni dio izlaganja se odnosi na feminističku kritiku dominantnih tema suvremenih medija i načina na koji u ovim temama prikazuju i tretiraju žene.

Drugi kolokvij održao je mr.sc.Kerim Sušić na temu Odnos metafizike i teologije u al-Farabijevoj filozofiji. Sušić je u izlaganju ukazao na al-Farabijevo diferenciranje filozofije i teologije kroz ukazivanje na odgovarajuća mjesta u njegovom djelu koja se odnose na ovu distinkciju. Centralni dio izlaganja odnosi se na pozicioniranje al-Farabijeve filozofije unutar šireg korpusa islamske filozofijske misli i na prikazivanje njene jedinstvene misaone i problemske orijentacije.

Moderator izlaganje bio je Ass.Tomislav Tadić, MA.

IMG_0401IMG_0402IMG_0399IMG_0403

 

Međunarodna aktivnost članova ZINK-a!

 

Kolega Tomislav Tadić, član ZINK-a i asistent na Odsjeku za sociologiju, objavio je znanstveni rad pod nazivom Hans Mols's Sociology of Religion: Reflection on the Relationship between identity and the Sacred as Applied to Bosnia and Herzegovina u priznatom časopisu iz oblasti sociologije religije pod nazivom Occasional Papers on Religigion in Eastern Europe. Rad je kategoriziran kao izvorni znanstveni članak i uvršten je u elektronsko izdanje navedenog časopisa. Na ovaj način kolega Tadić je afirmirao kvalitetu vlastitog znanstveno-istraživačkog rada i potvrdio njegovu kvalitetu. Ova činjenica je značajna i za predstavljanje i potvrdu kvalitete rada ZINK-a koji ove godine obilježava deset godina postojanja. Uspjeh je značajan, također, i za afirmaciju pedagoškog i znanstvenog rada Odsjeka za sociologiju na kojem je kolega Tadić zaposlen.

Čestitamo kolegi i želimo mu uspjeh u budućem radu!!

Vidjeti više na: George Fox Edu.