Sophos no 14

Poštovani čitatelji i pratitelji ZINK-a, informiramo Vas da je iz štampe izašao novi broj časopisa Sophos. U novom broju časopisa, pišu: Nijaz Ibrulj Vedad Muharemović, Adnan Fočo, Jelena Gaković, Selma Alispahić, Adnan Hatibović, Rusmir Šadić, Šejla Avdić, Nikola Jocić, Katarina Mišetić, Maida Koso-Drljević, Amila Ramović, Alma Džehverović, Karlo Gardavski.

Novi broj časopisa u pdf formatu, preuzmite u rubrici SOPHOS

Član ZINKA-a Doc.dr.sci Tomislav Tadić učestvovao na međunarodnoj konferenciji Religija, politika, sekularizam

Član ZINK-a Doc.dr.sci Tomislav Tadić učestvovao je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Tuzli pod nazivom: Religija, politika, sekularizam, koja se održala 2-3.10.2020 u konferencijskoj sali Hotela Melain. Konferencija je realizirana pod pokroviteljstvom Konrad Adenauer Udruženja, a u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Centra za kulturu i edukaciju LOGOS te Instituta za društvena i religijska istraživanja.

Kolega Tadić je govorio na temu: Sekularnost u eri političkih religija, pri čemu je ukazano na važnost sekularnosti kao centralne tekovine modernosti te na opasnosti koje proističu iz nepravilnog razumiijevanja iste. U okviru izlaganja akcentirana je uloga političkih religija kao funkcionalnih ekvivalenata za tradicionalne religije, a u okviru diskursa razumijevanja modernog društva.

Izašao je novi broj časopisa Sophos – Sophos no 13

U novom broju časopisa Sophos pišu: Kenan Šljivo, Tomislav Tadić, Adnan Fočo, Katarina Bošnjak, Mirza Mejdanija, Alma Džehverović, Melika Miralem, Amela Dautbegović, Ajdin Bećirović, Ajla Ademović, Emina Omerbegović, Sabina Alispahić, Karlo Gardavski. Prijevod teksta Johna R. Searla napravila je Jelena Gaković, a prikaze knjiga Alma Džehverović i Šejla Avdić. In memoriam akademiku Muhamedu Filipovići piše Nijaz Ibrulj.

Čestitamo autorima i uživajte u čitanju.

Doc.dr Vedad Muharemović na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji

 • Dr. Vedad Muharemović, docent na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i rukovodilac Znanstveno-istraživačkog inkubatora (ZINK) učestvovao je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Developing Scientific Collaboration: Role of Regional Sociological Associations posvećenoj uspostavi međunarodne saradnje i realizaciji projekata iz oblasti sociologije u sklopu socioloških asocijacija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. U sklopu konferencije održana su predavanja i zatvorene sesije unutar kojih su zemalja bivše Jugoslavije raspravljali o poziciji i stanju sociologije u savremenom svijetu, ulogama pojedinačnih znanstvenika, te asocijacija u realizaciji različitih projekata, jačanju znanstvene saradnje i opće vidljivosti sociologije kao znanstvene discipline na evropskom, ali i svjetskom akademskom i istraživačkom prostoru. 
 • Konferencija je organizirana na Bledu (Republika Slovenija) 17. i 18. 10. 2019. godine u organizaciji ISA (International Sociological Association), te Slovene Sociological Association i Slovenian Social Science Association.
 • Održani ZINK kolokviji u 2019 godini

  Dana 9.4.2019 godine održani su godišnji ZINK kolokviji. Ove godine izlagačice su bile: Ass. Tatjana Žarković, MA. i mr.sci Tanja Mandić-Đokić. Moderatorica izlaganja bila je Doc.dr Jelena Gaković. Izlaganje je bilo naslovljeno:

  Socijalno isključivanje: procesi, mehanizmi i konsekvence (na primjeru pristupa obrazovanju i stručnom usavršavanju za osoba sa invaliditetom u BiH).

  SAŽETAK IZLAGANJA

  U okviru izlaganja prvo je predstavljen pokušaj konceptualizacije višedimenzionalnog, kompleksnog i različito upotrebljivanog pojma socijalno isključivanje, te se zatim usmjerava ovaj pojam ka preispitivanju specifičnosti položaja određene društvene grupe – osoba sa invaliditetom. Pojašnjava se aktuelan evropski proces promjene društvenog pristupa pitanjima osoba sa invaliditetom, te približava uloga društvene zajednice u (ne)mogućnosti jednog dijela građana da ostvare učešće u istoj. Zatim, kroz prikaz empirijskog istraživanja, na primjeru pristupa obrazovanju i stručnom osposobljavanju za ulazak na tržište rada za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nastoje se prikazati procesi i mehanizmi socijalnog isključivanja, te ukazati na objektivne i subjektivne faktore koji dovode do socijalne deprivacije i koji udruženi zajedno stvaraju bezizlazno stanje u kojoj se isključena populacija pasivizira, te time šira društvena zajednica oslobađa od odgovornosti za dalje delovanje. Izolacija i diferencijacija socijalno isključenih postaje strukturalna kada se ponavlja i potvrđuje kroz društvene prakse, što dovodi do toga da populacija isključenih postaje nemoćna kao kolektiv da zahtijeva ponovno uključenje u društvo. Izlagačice, takođe, prikazuju apsurd društva Bosne i Hercegovine koje se deklarativno obavezuje za poštovanje međunarodnih standarda u odnosu prema osobama sa invaliditetom, ali pada na ispitu promijene svijesti neophodne za promjenu društvene prakse.

   

  BIOGRAFIJE IZLAGAČICA

  Tatjana Žarković, MA

  Tatjana Žarković, rođena u Sarajevu gdje živi i radi. Osnovnu i srednju školu pohađa u Beogradu.Studij filozofije i sociologije završava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a master studije završava na Univerzitetu u Beču. Istraživanjima se bavi još od 2013. godine kada počinje da radi kao asistentica za nastavu i istraživanja na Odsjeku za sociologiju Univerziteta u Beču, uz mentorstvo profesora Christopha Reinprechta. U svom istraživačkom radu se prvenstveno bavi temama migracija, integracija, marginalizovanim grupama i gender temama. Od 2018. godine počinje da radi na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

   

  Mr. Tanja Mandić Đokić

  Таnjа Маndić Đоkić, magistrica sociologije, rоđеnа је 1.10.1980. u Bаnjаluci gdје živi i rаdi. Diplоmirаlа је nа Filоzоfskоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Bаnjаluci, оdsјеk zа filоzоfiјu i sоciоlоgiјu 2006.gоdinе. Маgistаrsku tеzu nа tеmu „Društvеnе dеtеrminаntе kvаlitеtа živоtа žеnа sа invаliditеtоm“ оdbrаnilа је 2012. gоdinе nа Fаkultеtu pоlitičkih nаukа, Оdsјеk zа sоciоlоgiјu. Aktivistkinjа је zа prаvа оsоbа sа invаliditеtоm, prvo u оkviru оmlаdinskih оrgаnizаciја, а kаsniје i unutar оrgаnizаciја оsоbа sа invаliditеtоm, tе učеsnicа u krеirаnju strаtеških dоkumеntа i pоlitikа vеzаnih zа pоbоlјšаnjе društvеnоg pоlоžаја оsоbа sа invаliditеtоm u RS. Istraživački rad usmjerava na položaj osoba sa invaliditetom u društvu, a poslednjih godina posebno na pitanja žena, sve u svrhu kreiranja društvene akcije za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom. Zајеdnо sа grupоm аktivistkinjа, 2016. је оsnоvаlа Udružеnjе žеnа sа invаliditеtоm „Nikа“ čiје је trеnutnо prеdsјеdnicа.

  Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

   

   

   

  Gostujuće predavanje prof.dr Hrvoja Jurića

  U sklopu aktivnosti ZINK-a vanredni profesor Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu dr.sc Hrvoje Jurić dana 28.11.2018 godine u 18 sati u sali 82 održao je predavanje na temu TEHNIKA, PRIRODA, ODGOVORNOST. U predavanju su izložene ideje vezane za etiku odgovornosti kao etiku života u tehnološko-znanstvenom diskursu moderne socijalne fenomenologije. Pokazano je da se etika odgovornosti mora doktrinarno i konceptualno rekonstruirati da bi imala značenje za probleme suvremenog društva i njegove kompleksne strukture. Nakon predavanja uslijedila je zanimljiva rasprava sa predavačem koja je zaključena stavom da su ovakve teme neophodne i za akademsku zajednicu i za društvo u cjelini

   

  Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

  ODRŽANI ZINK KOLOKVIJI U 2018 GODINI

  Poštovani,

  23.5.2018 godine u malom amfitetatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održani su ZINK kolokviji.

  Prvi kolokvij, na temu : Analiza romana Il gattopardo u svjetlu kontrastivne lingivistike održala je Ass. Ana Lalić. U prilogu dostavljamo sažetak izlaganja:

  “U izlaganju smo analizirali prijevod romana Il gattopardoautora Giuseppea Tomasija di Lampeduse. Koristili smo izdanje izdavačke kuće Feltrinelli na italijanskom jeziku iz 2013. godine i prijevod Mate Marasa iz 1982. godine u izdanju Sveučilišne naklade Liber. Ovaj roman smo izabrali zbog autorove specifične sintakse i leksike koja predstavlja veliki izazov za prevodioce, te je stoga već iz originala jasno da se radi o pogodnom tekstu za kontrastivnu analizu. Proveli smo analitičku analizu korpusa i došli smo do zaključka da se u prijevodu jasno vide razlike između ustrojstva dva jezika. Najveće razlike su se pokazale u glagolskim vremenima, sintaksi, prevođenju (i neprevođenju) stranih riječi i izraza, te na semantičkom i frazeološkom nivou. U radu smo pokazali da prevodilac korektno prevodi italijanski tekst i prilagođava ga jezičkom sistemu bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika pronalazeći frazeološke i funkcionalne ekvivalente i prilagođavajući tekst po potrebi, ali i da mjestimično primjećujemo utjecaj stranog jezika u prijevodu kao i određene greške i nepreciznosti.”

  Drugi kolokvij, na temu: Humor Mahnitog Orlanda kao rušenje srednjovjekovnih temelja u društvu šesnaestog stoljeća održala je V.ass Mirela Boloban. U prilogu dostavljamo sažetak izlaganja:

  “Svoj put do društva šesnaestog stoljeća pronašle su srednjovjekovne vrijednosti i tradicija, a naročito nostalgija koja se očituje u popularnosti djela koja slave kult žene, platonsku ljubav i viteške vrijednosti. Ovim radom će se prikazati način na koji Ludoviko Ariosto, intelektualac dvorjanin, osjeća apsurd ideala na kojima se temelje elitni krugovi i sputavanje vlastite slobode upravo zbog ustaljenih društvenih konvencija i pravila službe kojoj je podređen. Svijet nespretnih vitezova, žena koje pobjeđuju u ključnim borbama, a naročito prikaz velikog franačkog vojskovođe koji je po prvi put u književnosti pomahnitao će biti podloga epske poeme koju će vlastitom originalnošću i narativnim tehnikama izokrenuti i kroz humor, a naročito na ironičan način, utisniti vlastita razmišljanja o apsurdu poretka društva u kojem djeluje i iznijeti modernu misao o slobodi umjetnika.”

  Moderator izlaganja bio je Ass. Tomislav Tadić

  Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

   

  ZINK KOLOKVIJI U 2018 GODINI

  Poštovani,

   

  informiramo Vas da će se 23.5.2018. s početkom u 16 sati u malom amfitetatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji Znanstveno-istraživačkog inkubatora održati ZINK kolokviji.

  Prvi kolokvij održat će Ass. Ana Lalić, MA na temu: “Analiza prijevoda romana II gattopardo u svjetlu kontrastivne lingvistike”

  Drugi kolokvij održat će V. ass. Mirela Boloban, MA na temu: “Humor Mahnitog Orlanda kao rušenje srednjovjekovnih temelja u društvu šesnaestog stoljeća”

  Kratke biografije izlagačica:

  ANA LALIĆ je završila studij prvog i drugog ciklusa Francuskog jezika i književnosti i Italijanskog jezika i književnosti na Odsjeku za romasnistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu gdje je zaposlena kao asistent na Katedri za italijasnki jezik i književnost. Dvostruka je dobitnica priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu.

  MIRELA BOLOBAN je završila studij Italijanskog jezika i Francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uspješno je završila drugi ciklus studija iz Francuske književnosti na Univerzitetu Paris 8, 2014 godine u Parizu. Od oktobra 2017. godine je zaposlena na odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao viša asistentica.
  Radujemo se Vašem dolasku.

  Izdavački projekti ZINK-a u 2018. godini

  Od ove godine ZINK započinje s izdavčkim projektima objavljivanja autorskih knjiga članova ZINK-a.

  Rukopisi mogu biti u formi monografija, naučnih knjiga, zbornika  radova, zbirki poezije, historijskih i historiografskih publikacija, književnih kritika, itd.

  Pozivaju se svi članovi ZINK-a koji imaju pripremljene rukopise svojih radova da ih dostave u Redakciju Sophos-a (urednicima) do početka aprila 2018.godine kako bi bile pripremljene prijave za javne natječaje MONKSA i FMON-a i nekih izdavačkih agencija  u 2018.godini za pridobijanje sredstava.

  Uz rukopise sređene prema pravilima IMRAD metodologije potrebno je dostaviti potpisane i skenirane dvije pozitivne recenzije kompetentnih recenzenata u oblasti u koju rukopis spada.

  Svi rukopisi moraju biti lektorisani i korigovani.

  Redakcija će po primitku rukopisa pripremiti prijave i putem Filozofskog fakulteta uputiti ih na natječaj.

  Izdavač ovih izdanja je Filozofski fakultet u Sarajevu / Znanstveno-istraživački inkubator.

  Objavljeni će biti samo oni rukopisi koji na javnom natječaju pridobiju finansijska sredstva od nadležnih institucija ili izdavačkih agencija.

  Iz štampe izašao Sophos No. 10 / 2017

  Iz štampje je izašao jubilarni broj SOPHOS-a, časopisa mladih istraživača. U broju 10 / 2017 objavili su izvorne znanstvene članke: Maida Koso i Katarina Mišetić, Jelena Gaković, Kenan Šljivo, Vedad Muharemović, Tomislav Tadić, Ivana Seletković, Vladimir Lasica, Dijana Kapetanović-Ljubas i Adnan Fočo. Prijevode tekstova s engleskog jezika objavili su Tomislav Tadić i Džana Kuna. Prikaz knjige je objavio Tomislav Tadić. Bibliografiju časopisa SOPHOS za period 2008-2017 izradila Lejla Hajdarpašić. Osvrt na osnivanje i publikacije časopisa SOPHOS napravio je urednik-osnivač časopisa Nijaz Ibrulj.

  Časopis je dostupan u elektronskoj verziji na linku https://ziink.files.wordpress.com/2017/12/sophos-no-10-2017.pdf

  U printanom izdanju časopis SOPHOS No. 10 / 2017 dostupan je studentima i uposlenicima Univerziteta u Sarajevu u redakciji časopisa (Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, Sarajevo, Odsjek za filozofiju ).