SOPHOS

 https://sophos.ff.unsa.ba/index.php/e_sophos

Brojevi Sophosa dostupni za download:

1 / 2008 ; 

2 / 2009 ; 

3 / 2010 ; 

4 / 2011 ; 

5 / 2012 ; 

6 / 2013 ; 

7 / 2014 ; 

8 / 2015 ; 

9 / 2016 ; 

10 / 2017 ;

11 / 2018

12 / 2019

13/ 2020

14/2021

15:2022

Sophos je časopis mladih istraživača okupljenih u projektima Znanstveno-istraživačkog inkubatora /ZINK-a/ koji je osnovan 2. 7. 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Časopis je namjenjen prepoznavanju znanstveno-istraživačkog interesa mladih istraživača i studenata na dodiplomskom, diplomskom i postdiplomskom stupnju studija. Sophos je časopis prvog Znanstveno-istraživačkog inkubatora u Bosni i Hercegovini (ZINK) koji objavljuje radove mladih istraživača (studenata, asistenata, postdiplomaca, doktoranata) na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku iz svih znanstvenih oblasti koje se izučavaju na univerzitetu.

Prilozi mogu biti članci, prijevodi i prikazi knjiga. Članci treba da sadrže najviše 15-20 strana (cca. 8000 riječi), prijevodi 15-20 strana (cca. 8000 riječi), prikazi 3-5 strana (cca. 1500-2000 riječi). Prilozi moraju biti urađeni prema standardima indeksiranih časopisa. Metodologija: AIMRAD.

Prilozi trebaju sadržavati tematski izvod (abstract) uz koji se navode ključne riječi (key words). Abstrakt je kraći (cca. 10 redova) i ne sadrži komentare ni preporuke. Kratko se opišu cilj, metode i rezultati rada. Abstrakt se piše u dvije verzije, na bosanskom / srpskom / hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku. Isto tako i ključne riječi.

Članak treba sadržati sljedeće elemente: naslov rada, podatke o autoru i instituciji, abstract, uvod (pregled dosadašnjih radova / hipoteza na istom tematskom području, materijal i metode, dokazni postupak, hipotezu rada, ciljeve, očekivane rezultate), tekst rada razdijeljen po poglavljima, zaključak, literatura (izvori, bibliografija), ključne riječi. Font teksta: New Times Roman 12. Za citiranje se primjenjuje APA Citation Style ( http://www.apastyle.org/ ) .

U tekstu treba razlikovati sadržinske i bibliografske bilješke. Sadržinske bilješke detaljnije opisuju i pojašnjavaju tekst. Stavljaju se ispod crte. Bibliografske bilješke odnose se na citat – odnosno na tačno određeni dio teksta iz neke druge publikacije. Stavljaju se u tekst i sadrže ime autora, godinu izdanja djela koje se citira i stranicu na kojoj se nalazi mjesto koje se citira (Frege, 1964, 88). Potpune podatke o tom izvoru ili o toj bibliografskoj jedinici dajemo u popisu literature. Svi primljeni prilozi daju se na stručnu ocjenu (recenziju). Recenzenti su eksperti za određene znanstvene oblasti koji su uposleni na Univerzitetu u Sarajevu.

Sophos: Časopis mladih istraživača
Filozofski fakultet u Sarajevu
ZINK – znanstveno-istraživački inkubator
71000 Sarajevo, BiH, Franje Račkog 1
http://www.ziink.wordpress.com/sophos

https://sophos.ff.unsa.ba/index.php/e_sophos

%d blogeri kao ovaj: