Prvi ciklus predavanja: Prostor i identitet u filmu 21.stoljeća

Projekat Prostor i identitet u filmu 21.stoljeća započinje sa realizacijom 20.oktobra 2010. godine u 14h na Filozofskog fakulteta u Sarajevu (amfiteatar) kada će biti održano prvo predavanje. Projekat uključuje predavanja eminentnih filmologa, hermeneutičara filma, filozofa i sociologa iz Evrope i Bosne i Hercegovine u zimskom semestru 2010 / 2011.

Predavanja će držati:

Oktobar: Joachim Paech, Andrija Dimitrijević

Novembar: Michael Lommel, Samir Arnautović

Decembar: Senadin Musabegović, Sanja Šoštarić

Januar: Gertrud Koch, Jure Zovko, Klemes Gruber, Vahidin Preljević, Georg Seeßlen

   

Advertisements

Projekti ZINK-a dobili novčanu podršku FMON-a

Dva projekta ZINK-a dobila su potrebna novčana sredstva na konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke BiH u 2010.godini.

U kategoriji: Podrška organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova (kongresi, savjetovanja, simpoziji, tribine i dr.)

Projekat “Prostor i identitet u filmu 21.stoljeća” čiji je autor članica ZINK-a Irma Duraković, MA doktorant germanistike i filmologije u Beču, dobio je sredstva u visini 8.750,00 km na konkursu FMON-a. Isti projekat sufinasira DAAD sa 2.960,00 €. Projekat uključuje održavanje predavanja eminentnih filmologa iz Evrope u zimskom semestru 2010 / 2011. Predavanja će držati : Georg Seeßlen (Kaufbeuern), Prof. Dr. Joachim Paech (Universität Konstanz), Prof. Dr. Gertrud Koch (Freie Universität Berlin), Doz. Dr. Michael Lommel (Universität Siegen) i Prof. Dr. Klemens Gruber (Universität Wien), znalci hermeneutike filma i filozofije kulture iz regije kao i iz Bosne i Hercegovine. Predavanja će uključivati i projekcije tematski značajnih filmova.

U kategoriji: Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl.; Podrška postizanju referentnosti domaćih naučnih časopisa

Projekat “ SOPHOS-časopis mladih istraživača ” dobio je sredstva u iznosu 1.500,00 KM za objavljivanje broja 3 / 2010. U časopisu će biti objavljeno 8 izvornih znanstvenih tekstova, 3 prijevoda i 4 prikaza. Časopis je indeksiran u dvije međunarodne baze podataka: Index Copernicanus International (Europe) i EBSCO (USA). Redakcija časopisa vodi aktivnosti za indeksiranje SOPHOS-a u Arts and Humanities Citation Index.

GOSTUJUĆA PREDAVANJA

This slideshow requires JavaScript.

27. aprila sa početkom u 12 sati su u prepunoj sali novog amfiteatra Filozofskog fakulteta u Sarajevu, u organizaciji ZINK-a i Filozofskog fakulteta, održana dva predavanja gostujućih profesora sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani.

Uvodnu riječ uputio je asistent Vedad Muharemović, koordinator ZINK-a.

Prvo predavanje pod nazivom Vjerovanje i znanost održao je dr. Andrej Ule, redovni profesor (filozofija nauke i analitička filozofija), a moderator ovog predavanja je bio asistent Kenan Šljivo.

Drugo predavanje pod nazivom “Znanje da” i “znanje kako” održao je dr. Borut Cerkovnik, docent iz logike, filozofije nauke i analitičke filozofije, a moderator ovog predavanja je bio asistent Toni Renić.

Evropska Komisija registrovala ZINK

fp7-logo

Od danas je ZINK registriran kao znanstveno-istraživačka organizacija od strane Evropske Komisije za FP7 ( European Commisison Authentication Service).

ZINK ima svoj PIC broj (Participant Identification Code) i nalazi se na listi učesnika u EUFP7. Podaci o ZINK-u su sada dostupni svim učesnicima evropskih programa koji traže su-izvodjace u projektima.