Nova uloga ZINK-a

Znanstveno-istraživački inkubator (ZINK), kojeg je 2007.godine utemeljila grupa studenata-i-asistenata-entuzijasta na Odsjeku za filozofiju i sociologiju pod vodstvom profesora dr. Nijaza Ibrulja, od 2011.godine postao je sastavni dio Centra NIRSA (Centar za naučnositraživački rad i stručne aktivnosti) Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Upravni odbor Filozofskog fakulteta je donijeo odluku o finansiranju časopisa SOPHOS u iznosu ½ potrebnih sredstava za objavljivanje ovog indeksiranog časopisa. Država Bosna i Hercegovina još uvijek nije priznala kategoriju mladi istraživač, još nema mentorstva za mlade istraživače, još nema stipendija za mlade istraživače, još nisu izrađena mjerila za vrednovanje znanstveno-istraživačkog rada na Univerzitetu u Sarajevu, još … Ali, ZINK ide dalje…otvara puteve!

Više o Centru NIRSA na

http://www.centarnirsa.ba

Advertisements

ZINK kolokviji 2011

Želimo obavijestiti sve zainteresirane da će od 20.04.-26.05.2011. biti održani kolokviji u organizaciji Zinka. Na kolokvijima će izlagati Mario Hibert, Toni Renić,  Kerim Sušić, Denis Džanić, Tijana Okić i Aldijana Muslim.
Radovi predstavljeni na kolokvijima će biti objavljeni u četvrtom broju indeksiranog časopisa Sophos.

Stipendije za mlade pisce !

Zahvaljujući asistentici na projektima Maji Kavzar iz Festivala Vilenica / Slovenija možemo vam posredovati informaciju o pozivu na apliciranje koji je uputila Srednjoevropska inicijativa za stipendiranje mladih pisaca, državljana zemalja obuhvaćenih Srednjoevropskom inicijativom (Albanija,  Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Madjarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukraina). Stpendija u iznosu od 5.000 EURA daje se za tri mjeseca boravka u jednoj od navedenih zemalja po izboru  kandidata koji bude izabran. Krajnji datum za podnošenje prijave je 1.maj 2011.godine.

Korisni linkovi i dokumenti:

http://www.ceinet.org/

http://www.vilenica.si

 

 

Saopštenje redakcije SOPHOS-a

Redakcija časopisa SOPHOS obavještava sve članove ZINK-a da će primati rukopise za broj 4 / 2011 do 01.07.2011.godine. Rukopisi trebaju biti napisani prema uputstvima odštampanim u časopisu (AIMRAD metodologija, primjena pravila za citiranje, sa abstraktom na engleskom i bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku).Rukopisi koji ne budu predani u navedenom roku ili koji budu napisani bez primjene uputstava neće biti razmatrani niti dostavljeni recenzentima. U 2011.godini redakcija SOPHOS-a pokrenut će postupak za indeksiranje ovog časopisa u Arts and Humanities Indexu.

Godišnja sjednica članova ZINK-a

Na godišnjoj sjednici članova ZINK-a ocjenjena je 2010.godina kao jako uspješna. U 2010. godini ZINK je realizirao: medjunarodni projekat “Prostor i identitet u filmu 21.stoljeća”, dva medjunarodno gostovanja, pet kolokvija, sudjelovanje članova ZINKa na medjunarodnom kongresu o Hegelovoj filozofiji, materijalno i kadrovski podržao organizaciju kongresa, objavio SOPHOS br.3/2010, primio nove članove.

Kako koristiti EBSCO Host bazu podataka?

SOPHOS-časopis mladih istraživača kojeg izdaje ZINK u suradnji sa društvom ACADEMIA ANALITICA–društvo za razvoj logike i analitičke filozofije u BiH, indeksiran je u tri evropske i američke baze podataka. Da bi pretrazivali EBSCO Host bazu podataka potrebno je da se logirate. Za logiranje upotrijebite sljedeće: otvorite stranicu http://search.ebscohost.com/. Unesite sljedeće podatke: User ID: s4491394. Password: password. Izaberite bazu: Academic Search Complete. U polje  search unesite riječ: Sophos.

Održana predavanja u okviru projekta Prostor i identitet u filmu 21. stoljeća

U projektu Prostor i identitet u filmu 21 stoljeća u petak 20.01. i subotu 21. 01. 2011 godine održana su posljednja predavanja u okviru ovog projekta.

U petak 20.01.2011 godine predavači su bili prof. dr. Jure Zovko (Univerzitet u Zadru) te doc. dr. Vahidin Preljević (Univerzitet u Sarajevu).

Prof. dr. Jure Zovko  je predavao na temu „Teorija i kritika filma” sa posebnim osvrtom na film Na putu Jasmile Žbanić“.  Zovko je film analizirao iz pozicije modernizma, ukazujući na redateljicin aspekt prikazivanja modernizma iz ugla devijacije. Zovko je razmatrao fenomen religijskog vjerovanja koji po njegovim riječima u savremenom društvu sve više postaje izraz životne prakse. Na koncu Zovko je diskutirao o fenomenu sekularizacije kao izrazu autonomnog morala.

Doc. dr. Vahidin Preljević je izlagao na temu „Fantazme autentičnog. O tijelu i prostoru u filmu i medijskoj kulturi sadašnjice“. Preljević je teorijsko uporište za svoje predavanje o poziciji i koncepciji tijela i tjelesnosti nalazio u klasičnim teoretičarima. Problem tjelesnosti je tematiziran kroz analizu filma Avatar.

U subotu 21.01.2011 godine predavači su bili prof. dr. Klemens Gruber (Univerzitet u Beču) i prof. dr. Georg Seesslen (Univerzitet u Beču).

Prof. dr. Klemens Gruber je predavao na temu „Prostori anavgarde“. Gruber je svoje izlaganje počeo promjenama koje su se desile unutar koncepcije prostora u umjetnosti, ukazujući da se to obično vezuje za dva umjetnička pravca s početka XX stoljeća: futurizam i kubizam. Gruber je svoje predavanje podjelio u dvije topike. Prva je: od gradskog prostora ka izložbenom prostoru, ukazujući na revolucionarne umjetnike određene prema novoj masovnoj publici a u čijem je temelju stroj, moderni medij. Gruber je ovdje eksplicirao „pokušaj ruske avangarde“. Druga topika je „ od prostora tijela ka prostoru znakova“ , ukazujući pri tome na film Dzige Vertov Entuzijazam.

Prof. dr. Georg Seesslen je izlagao na temu „ Do androids dream of virtual space?“. Seesslen je svoje predavanje započeo „otvaranjem vrata ka drugim diskursima estetike, tehnologije i politike“. Seesslen u tom kontekstu postavlja tri pitanja: Šta je vrijeme? Šta je prostor? Šta je subjekat? Prema Seesslenu audiovizualni mediji, kino kao skoro muzealni pramodel, televizija kao rasprostranjeni medij svakodnevnice, internet te računar i njegove slikovne mašine kao najnaprednije forme, ne prepričavaju samo vrijeme , prostor i subjekat nego produciraju i vrijeme i prostor i subjekat. Projekat novog definiranja prostora, vremena i subjekta dešava se na tržištu a može se prikazati u obliku trokuta: produkcija, politika, publika.

This slideshow requires JavaScript.