Saopštenje redakcije SOPHOS-a

Redakcija časopisa SOPHOS obavještava sve članove ZINK-a da će primati rukopise za broj 4 / 2011 do 01.07.2011.godine. Rukopisi trebaju biti napisani prema uputstvima odštampanim u časopisu (AIMRAD metodologija, primjena pravila za citiranje, sa abstraktom na engleskom i bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku).Rukopisi koji ne budu predani u navedenom roku ili koji budu napisani bez primjene uputstava neće biti razmatrani niti dostavljeni recenzentima. U 2011.godini redakcija SOPHOS-a pokrenut će postupak za indeksiranje ovog časopisa u Arts and Humanities Indexu.

Advertisements

Godišnja sjednica članova ZINK-a

Na godišnjoj sjednici članova ZINK-a ocjenjena je 2010.godina kao jako uspješna. U 2010. godini ZINK je realizirao: medjunarodni projekat “Prostor i identitet u filmu 21.stoljeća”, dva medjunarodno gostovanja, pet kolokvija, sudjelovanje članova ZINKa na medjunarodnom kongresu o Hegelovoj filozofiji, materijalno i kadrovski podržao organizaciju kongresa, objavio SOPHOS br.3/2010, primio nove članove.

Kako koristiti EBSCO Host bazu podataka?

SOPHOS-časopis mladih istraživača kojeg izdaje ZINK u suradnji sa društvom ACADEMIA ANALITICA–društvo za razvoj logike i analitičke filozofije u BiH, indeksiran je u tri evropske i američke baze podataka. Da bi pretrazivali EBSCO Host bazu podataka potrebno je da se logirate. Za logiranje upotrijebite sljedeće: otvorite stranicu http://search.ebscohost.com/. Unesite sljedeće podatke: User ID: s4491394. Password: password. Izaberite bazu: Academic Search Complete. U polje  search unesite riječ: Sophos.

Održana predavanja u okviru projekta Prostor i identitet u filmu 21. stoljeća

U projektu Prostor i identitet u filmu 21 stoljeća u petak 20.01. i subotu 21. 01. 2011 godine održana su posljednja predavanja u okviru ovog projekta.

U petak 20.01.2011 godine predavači su bili prof. dr. Jure Zovko (Univerzitet u Zadru) te doc. dr. Vahidin Preljević (Univerzitet u Sarajevu).

Prof. dr. Jure Zovko  je predavao na temu „Teorija i kritika filma” sa posebnim osvrtom na film Na putu Jasmile Žbanić“.  Zovko je film analizirao iz pozicije modernizma, ukazujući na redateljicin aspekt prikazivanja modernizma iz ugla devijacije. Zovko je razmatrao fenomen religijskog vjerovanja koji po njegovim riječima u savremenom društvu sve više postaje izraz životne prakse. Na koncu Zovko je diskutirao o fenomenu sekularizacije kao izrazu autonomnog morala.

Doc. dr. Vahidin Preljević je izlagao na temu „Fantazme autentičnog. O tijelu i prostoru u filmu i medijskoj kulturi sadašnjice“. Preljević je teorijsko uporište za svoje predavanje o poziciji i koncepciji tijela i tjelesnosti nalazio u klasičnim teoretičarima. Problem tjelesnosti je tematiziran kroz analizu filma Avatar.

U subotu 21.01.2011 godine predavači su bili prof. dr. Klemens Gruber (Univerzitet u Beču) i prof. dr. Georg Seesslen (Univerzitet u Beču).

Prof. dr. Klemens Gruber je predavao na temu „Prostori anavgarde“. Gruber je svoje izlaganje počeo promjenama koje su se desile unutar koncepcije prostora u umjetnosti, ukazujući da se to obično vezuje za dva umjetnička pravca s početka XX stoljeća: futurizam i kubizam. Gruber je svoje predavanje podjelio u dvije topike. Prva je: od gradskog prostora ka izložbenom prostoru, ukazujući na revolucionarne umjetnike određene prema novoj masovnoj publici a u čijem je temelju stroj, moderni medij. Gruber je ovdje eksplicirao „pokušaj ruske avangarde“. Druga topika je „ od prostora tijela ka prostoru znakova“ , ukazujući pri tome na film Dzige Vertov Entuzijazam.

Prof. dr. Georg Seesslen je izlagao na temu „ Do androids dream of virtual space?“. Seesslen je svoje predavanje započeo „otvaranjem vrata ka drugim diskursima estetike, tehnologije i politike“. Seesslen u tom kontekstu postavlja tri pitanja: Šta je vrijeme? Šta je prostor? Šta je subjekat? Prema Seesslenu audiovizualni mediji, kino kao skoro muzealni pramodel, televizija kao rasprostranjeni medij svakodnevnice, internet te računar i njegove slikovne mašine kao najnaprednije forme, ne prepričavaju samo vrijeme , prostor i subjekat nego produciraju i vrijeme i prostor i subjekat. Projekat novog definiranja prostora, vremena i subjekta dešava se na tržištu a može se prikazati u obliku trokuta: produkcija, politika, publika.

This slideshow requires JavaScript.

Održana predavanja u okviru projekta Prostor i identitet u filmu 21. stoljeća

U projektu Prostor i identitet u filmu 21.stoljeća 17.12.2010. u malom amfiteatru Filozofskog fakuleta u Sarajevu predavanje je održao docent dr.Senadin Musabegović pod naslovom: Prezentacija komunizma u istočnoevropskim filmovima poslije pada Berlinskog zida. Docent dr. Musabegović je predavanje otvorio dužim uvodom u kojem je razmatrao ideološki konstrukt filma u totalitarizmu, pri čemu se posebno osvrnuo na ratni ep Sutjesku (1970) redatelja Stipe Delića koja u sebi sadrži simbolizam čitavog ideološkog poretka tadašnje Jugoslavije. Naime otjelotvorenjem Tita i partizanskog pokreta kroz čitav film su se prožimale teme odricanja i žrtve u ime zajedništva, što je i diskurs koja je ležao u srcu službene ideologije. Docent dr. Musabegović se nakon ovoga okrenuo ka tranzicijskom iskustvu čiji izričaj vidi u filmu Underground (1995) redatelja Emira Kusturice. Kusturica je u filmu čitav Jugoslavenski ideološki poredak satirizirao i kroz film transformirao u pravcu profanizacije totalitarističkog sakralnog.

This slideshow requires JavaScript.

Održana predavanja u okviru projekta Prostor i identitet u filmu 21. stoljeća

U okviru ciklusa predavanja „Prostor i identitet u filmu 21. stoljeća“, održanih 18.11.2010. u 14 sati u malom amfiteatru Filozofskog fakulteta u Sarajevu u organizaciji Znanstveno-istraživačkog inkubatora (ZINK), predavanja su održali doc. dr. Michael Lommel (Universitet u Siegenu) i prof. dr. Samir Arnautović (Univerzitet u Sarajevu).

Doc. dr. Michael Lommel izlagao je na temu Filmski duel Jurgena Letha i Larsa von Triera. Lommel je krenuo od interesantnih historijskih pretpostavki koje su uvjetovale saradnju ova dva režisera. Centralna topika Lommelovog izlaganja je bila analiza filma The five obstructions, kao remakea Lethovog filma The Perfect human. Lommel je istaknuo važnost ovog filma, pogotovo kada se isti promatra iz pozicije suprotnosti ova dva režisera, te naglasio kontrast između Trierovog ideala „dekadencije“ i Lethovog ideala „savršenstva“. Posebno pokazujući isječke iz svake od pet „opstrukcija“, prisutnima je omogućeno da stvore cjelovitu sliku o ovom interesantnom projektu.

Prof. dr. Samir Arnautović održao je predavanje na temu Metafizičko u filmovima Stanleya Kubricka, te o istom govorio iz pozicije hermeneutike filma kao posebno interesantne oblasti u kojoj se susreću filozofija i filmska umjetnost. Arnautović je kroz filmove Stanleya Kubricka Shining i 2001: The Space Odisey pokušao ukazati na metafizička pitanja kao pitanja o početku, dobru, zlu, te vječnom vraćanju istog ukazujući na njh scenama iz navedenih filmova. Teza koja je dominirala izlaganjem jeste da se ono metafizičko uvijek pokazuje u realitetu zbilje.

This slideshow requires JavaScript.

Prvi ciklus predavanja: Prostor i identitet u filmu 21.stoljeća

Projekat Prostor i identitet u filmu 21.stoljeća započinje sa realizacijom 20.oktobra 2010. godine u 14h na Filozofskog fakulteta u Sarajevu (amfiteatar) kada će biti održano prvo predavanje. Projekat uključuje predavanja eminentnih filmologa, hermeneutičara filma, filozofa i sociologa iz Evrope i Bosne i Hercegovine u zimskom semestru 2010 / 2011.

Predavanja će držati:

Oktobar: Joachim Paech, Andrija Dimitrijević

Novembar: Michael Lommel, Samir Arnautović

Decembar: Senadin Musabegović, Sanja Šoštarić

Januar: Gertrud Koch, Jure Zovko, Klemes Gruber, Vahidin Preljević, Georg Seeßlen